När kunder tappat sitt lösenord

En av de vanligaste anledningarna till att kunder tar kontakt med kundtjänst är borttappade lösenord eller andra användaruppgifter. För att komma tillrätta med problemet är det viktigt att snabbt kunna erbjuda en lösning utan att kunderna behöver nå en fysisk person på företaget. Idag är det en mängd tjänster som kräver just lösenord, och problemet kommer snarare att öka i framtiden. Det här är en vardaglig utmaning för olika online casinos som exemplevis casino Yobetit som erbjuder så pass mycket olika tjänster. Här har man arbetat hårt med att erbjuda de snabbaste lösningarna för kunderna.

Återställ ditt lösenord

Ett vanligt sätt att komma till bukt med borttappade lösenord, är att det finns en länk med texten ”återställ ditt lösenord” i samband med inloggningen. Via det här alternativet kan kunden få ett nytt tillfälligt lösenord hemskickat automatiskt till den emailadress de erbjudit. Beroende på vilken tjänst man erbjuder, kan det finnas olika säkerhetsnivåer för att kunna lämna ut ett nytt lösenord. Internetbanker brukar behöva använda de säkerhetskort eller andra säkerhetslösningar för att kunna erbjuda ett nytt lösenord eller användarnamn. Eftersom detta problem är så pass vanligt, är det nästan dumt att inte erbjuda en sådan här länk. Bara man följer de restriktioner som finns, är det bara en fördel för kunden att en sådan här lösning snabbt finns tillgänglig.

Använda mobiltelefonen

Det är även vanligt att man kan erbjuda kunden att identifiera sig via sin mobiltelefon. En säkerhetskod kan sändas till det mobiltelefonnummer som kunden angett och den vägen sedan logga in för att återställa sitt lösenord.

Ändra kontaktuppgifter

Kan man erbjuda en egen sida åt sina kunder, kan de enkelt och snabbt ändra sina egna uppgifter. Det här kan spara värdefull tid åt ett företag, då det är tidskrävande att fylla i dessa ändringar manuellt om en kund ringer upp eller sänder ett email. En tydlig och lättanvänd egen sida, gör att kunden själv löser detta.

3 anledningar till varför kundtjänst är allt viktigare för företag

Att ha en bra kundtjänst är förmodligen en av de saker ett företag

inte ska snåla med. Idag mer än någonsin tidigare vill kunder ha en bra kontakt med ett företag och kundresponsen är ett viktigt led i att samla data över vad som kan göras bättre i ett företag. Här är tre anledningar till varför en riktigt bra kundtjänst inte går att räkna bort.

1. Företagets fasad

Många kunder kommer bedöma ett företag efter hur man blivit bemöt i kundkontakten. Då blir kundtjänsten ett företagets ansikte utåt mot allmänheten. Det finns en mängd olika exempel på både dåliga och bra kundtjänster, och det räcker att surfa runt lite på nätet för att inse att skillnaderna är rätt stora. Ett av de mer lyckade branscherna är online casinon som vanligen är snabba och tillgängliga för sina kunder, exempelvis Yobetit free spins ingen insättning som har utökat sin kundtjänst för att kunna betjäna sina kunder på bästa sätt. Det här ökar förtroendet markant hos ett företag som öppnar upp en kanal för kunderna att kommunicera genom.

2. Bra service övertrumfar allt

Ofta kan man själv dra sig till minnes då man fått en bra kundbetjäning. Då har det varit kriterier som att det har varit lätt att få kontakt och att man blivit sedd och hörd. En positiv kundupplevelse är betydligt viktigare än prissättning och leveranstider. Kunderna vill helt enkelt återkomma till de företag som man fått en positiv känsla av. Det här påverkar naturligtvis ryktet kring ett företag. Motsvarande kan en dålig kundtjänst, ge ett dåligt rykte och avskräcka andra kunder att använda en tjänst, eller köpa en vara av ett företag.

3. Kundrepsons

Egentligen är det enda sättet att kunna utveckla en tjänst att lyssna på den kundrespons som uppkommer. För att kunna samla in den behöver man en kundtjänst dit kunderna kan vända sig. Många likartade problem kan vara indikationer på att det finns ett större underliggande fel.

Att sälja fakturor

Ibland kan företagare behöva pengar snabbt och ett sätt kan vara att sälja sina fakturor. Det är ett relativt enkelt koncept och det finns olika aktörer på marknaden som köper fakturor. Det kan dock skilja rätt mycket med hur mycket betalt man får, och det är klokt att se över om det finns andra kostnader.

Varför bör man sälja sina fakturor?

Den som behöver pengar snabbt, kan lida av att faktur blir liggandes obetalda. När man säljer en faktura får man pengarna inom en bestämd tid och behöver alltså inte vänta uppemot 90 dagar för att få pengarna på företagskontot. Det här betyder likvida medel rakt in i företaget, vilket kan vara särskilt viktigt om man är i en utvecklingsfas. Många små fakturor kan i slutänden betyda rätt stora belopp som betydligt tidigare kan användas i företaget. Ibland kan det handla om en missad affärsmöjlighet, för att ekonomin helt enkelt inte fanns då chansen uppenbarade sig.

Nackdelar med att sälja sina fakturor

Det blir naturligtvis en kostnad att sälja sina fakturor, och uppköparen måste få sin del av vinsten. Den som har alla siffror i ordning kan enkelt se om det lönar sig att sälja sina fakturor. När man säljer dem får man inte in lika mycket pengar som det hade inneburit att ha dem kvar. Det här måste ställas emot hur mycket pengar man förlorar på att behöva vänta på att pengarna kommer in i företaget.

Kostnader

Det skiljer sig mellan olika aktörer vilka kostnaderna blir för att sälja sina fakturor. Ett vanligt koncept är att man betalar en viss procent av fakturans summa i avgift. Det kan finnas dolda avgifter så det gäller att inte stirra sig blind på vilken procentsats som en aktör använder. Det är den totala summan som ska dras av från fakturans belopp som är det viktiga.

Vad är en intäksförsäkring?

Den som driver ett företag kan behöva ett basskydd i händelse av att de blir sjuka eller drabbas av en händelse som gör att de inte kan hålla igång sin verksamhet. En intäktsförsäkring ersätter det inkomstbortfall som kan uppstå och ger en ekonomisk trygghet för företagaren. Det finns många olika varianter av intäktsförsäkringar att välja på och den tecknas för ägaren, delägare, eller en annan nyckelperson i ett företag.

Olika försäkringar

Det kan finnas avgörande skillnader mellan olika försäkringar så det gäller att lusläsa avtalet. Ibland kan de till exempel inte gälla då man drabbats av utbrändhet eller stress. Många företagare drabbas av psykiska sjukskrivningar, så då bör intäksförsäkringen gälla för även detta. Ersättningsnivåerna kan variera mellan olika försäkringar och man bör uppfylla vissa kriterier för att kunna ansöka. Även om kriterierna kan skilja mellan olika försäkringsprodukter brukar några vanliga vara exempelvis:

  • Att man är folkbokförd i Sverige
  • Att man är i en ålder mellan 18 och 64 år (men en försäkring kan gälla längre)
  • Att man kan arbeta minst 22 timmar under en period om sex sammanhängande månader vilka

ska vara ihopräknade innan man tecknar försäkringen.

  • Att man är fullt arbetsför då man tar en intäktsförsäkring och detta gäller vid inträdet. Den som är arbetsför räknas kunna utföra sitt arbete utan inskränkningar och har heller inte haft längre sjukskrivningar.

Grundtrygghet för företagare

Många småföretagare är oroliga över sin ekonomi om de plötsligt skulle bli sjuka eller av andra orsaker inte skulle kunna utföra sitt arbete. Ibland hamnar fakturor och skulder i otakt och det är inte alltid som kommuner och landsting kan hjälpa till med det stöd som behövs. Ett plötsligt inkomstbortfall kan drabba den enskilda företagaren hårt och att ha en grundtrygghet kan göra nattsömnen betydligt bättre. Var och en måste naturligtvis själva avgöra om kostnaden för försäkringen uppväger fördelarna, men någon form av grundtrygghet bör alla ha.

När en betalning hamnar fel

När ett företag byter bankgiro kan man utsättas för risken att en inbetalning hamnar i fel plånbok. Om detta förargliga inträffar är det upp till en själv att få tillbaka pengarna. Många gånger sparar en kund bankgirot i sin mottagarlista, men det är inte alltid detta hjälper, då bankgirot bytts ut. Det finns dock en del åtgärder man kan vidta då man rutinmässigt utför inbetalningar för att undvika att misstag händer. Här är några tips på vägen:

Problem med kapade fakturor

För att kringgå det ovanstående problemet kan man förstås alltid se till att skriva in bankgiro-numret, för hand, varje gång man gör en inbetalning. Men även då kan pengarna faktiskt, om det vill sig riktigt illa, hamna i fel händer. Problemet med så kallade kapade fakturor har vuxit sig allt större. Ofta har det gått till genom att bedragare har stulit post och ändrat bankgironumret till sitt eget bankgiro. Många småföretagare använder stöldsäkra brevlådor, som kan minska risken något, men även där har problem förekommit. Ett av de säkrare korten man kan använda är att alltid titta upp bankgironumret och se att mottagaren stämmer överens med den mottagare man vill betala till.

Hur fungerar ett bankgironummer?

Bankgironumret kan man likna vid en adress som är kopplad till en innehavares bankkonto. Man kan alltså göra in- och utbetalningar utan att använda sitt bankkonto. Ett bankgironummer kan flyttas över då man byter bank, och en regel gör gällande att ett kasserat bankgiro måste vara i ”karantän” i 3 år innan det kan återanvändas. Detta för att minska risken att felaktiga inbetalningar utförs. Många undrar nog om det går att få ett särskilt nummer, men dessa slumpas fram och har man ett favoritnummer är chansen inte särskilt stor att man får det. Det finns nämligen 1,7 miljoner möjliga talföljder att välja på.

Vad är ett företagskonto?

När man vänder sig till en bank för att öppna konton till sitt företag erbjuder de flesta stora banker olika paketlösningar. Här reder vi ut hur det ligger till med företagskonto och bankgiro och tittar närmare på om de behövs eller är onödiga kostnader.

Företagskonton

Det mest grundläggande som paketen brukar innehålla är ett företagskonto som innehåller internetbank, bankgiro och ett par bankkort. Även rådgivning brukar ingå och detta är normalt vad man som företagare kan se som en bra basnivå att börja med. För att fullt ut kunna nyttja olika tilläggstjänster som e-redovisning krävs just ett företagskonto och konstnaden för ett sådant konto kan ligga på runt 1000 kr per år. Många undrar säkert varför ett särskilt företagskonto behövs, och de flesta experter avråder från att använda sitt vanliga brukskonto. Bakgrunden är att med ett företagskonto får man så mycket mer skräddarsydda lösningar och skaffar sig alltså en större kontroll och möjlighet att koppla på nyttiga tjänster i framtiden. Kunder kan även dra sig för att betala in pengar på ett privatkonto och det är inte alltid att lagen tillåter att man blandar ekonomier på det här sättet. Det är därför viktigt att ha full koll på vilka regler som gäller för ens verksamhet och att följa de riktlinjerna. Skatteverket har en bra tjänst som mer detaljerat reder ut vilket konto man bör skaffa i förhållande till sin verksamhet.

Måste man ha bankgiro?

För de flesta verksamheter finns inget krav på detta, men man slipper då uppge sitt banknummer på fakturor. De flesta större företag kan dock kräva detta och har sina egna fastslagna rutiner, för hur de överför pengar. Då kan det vara bra att kunna erbjuda just ett bankgiro. Nackdelen kan vara att det medför en del extrakostnader att göra in- och utbetalningar via bankgiro, så det bör man kolla upp innan man tecknar ett sådant avtal med banken.

Hur hanterar man en missnöjd kund?

Konsten att hantera en missnöjd kund är inte lätt för de flesta. Det behöver dock inte innebära en katastrof och med rätt strategi kan det hela sluta på ett trevligt sätt för alla inblandade.

Lyssna är A och O

Det viktigaste är att inte ta eventuell kritik personligt. Det finns mycket värdefull information att hämta från varje kund som har något att berätta. Kanske är det ett systemfel som kan rättas till och därmed förbättra varan eller tjänsten. Det är bra att inleda en kontakt lugnt och låta kunden redogöra för var problemet ligger. Ofta är kunder som tar kontakt med en kundtjänst mer stressade i början av kontakten, vilket förmodligen går över om man känner att man blir hörd och lyssnad på. Därför är det oerhört viktigt att ge den tid som krävs för att kunden ska kunna ventilera sig.

Lösningsinriktad

Det bästa sättet att omvända en missnöjd kund är att rikta in sig på vad som skulle förbättra kundens situation. Det hjälper alltså inte att skylla ifrån sig och försöka försvara sig. Det är heller inte säkert att kundens missnöje

bygger på ett problem som är orsakat av företaget. Exempelvis kan en försändelse som blivit försenad bero på felaktigheter hos de som levererar paketet, men då hjälper det att tala om att man noterat detta och förklara att man tar problemet på allvar. Kan man få en kund att känna sig viktig och betydelsefull, kommer det förbättra relationen och situationen.

Uppföljning

Har man möjlighet är det även bra att följa upp kontakten med kunden för att se att problemet är löst eller fråga om det finns mer man kan åtgärda. Det är inte alltid det är möjligt, men att avsluta ett samtal eller kontakt med att försäkra sig om att det inte finns mer problem man kan lösa, visar på visat intresse och engagemang.

Varför är det viktigt med en bra kundtjänst?

Pålitlighet

Om en kund har tillgång till en bra kundtjänst så bygger man upp ett bra förtroende för företaget redan från start. Det känns helt enkelt tryggare att genomföra ett köp av en vara eller tjänst, om man ser att det finns en pålitlig kanal att kunna kommunicera genom om det uppstår frågor.

Viktigare än priset

Enligt många undersökningar väger en bra kundtjänst tyngre än prissättningen. De flesta verkar alltså till och med vara beredda att betala några kronor extra om det erbjuds en bra kundtjänst. Det här utgör en enorm konkurrensfördel gentemot andra företag som saknar en kundtjänst. Möjligheten att snabbt kunna få svar på frågor ligger alltså väldigt högt på konsumenternas önskelista.

En egen röst

Det upplevs mycket mer personligt om ett företag erbjuder en slags röst utåt, eller ansikte om man så vill. En kundtjänst bryter fasaden av tystnad, som ofta omger återförsäljare och leverantörer som helt saknar en kanal till kunderna. Det finns också all möjlighet att skräddarsy hur en kundtjänst ser ut och fungerar på exempelvis en hemsida. Det här kan lyfta ett varumärke oerhört mycket och ge den touch av kundmedvetenhet man behöver. Vi människor vill gärna känna oss förstådda och det är betydligt lättare att kommunicera genom ett verktyg som är anpassat för kundkontakter, än att bara erbjuda en e-postadress.

Kunden har alltid rätt

Det kända uttrycket bär på en hel del sanning. Oavsett om kunden har rätt eller inte, kommer ryktet snabbt att gå om bemötandet upplevts som dåligt. Kan man ge bra service då frågor uppstår kommer de flesta kunder antagligen att få en bra upplevelse och rekommendera företaget för andra möjliga kunder. Till syvende och sist handlar det om hur vi människor fungerar och känner sig kunden sedd och hörd kan man knyta en relation som håller längre framåt i tiden.

Kundtjänst för företag och kunder

Det har blivit allt viktigare för företag att ha en bra kundtjänst och ett snabbt bemötande gentemot kund. Det kan vara en betydande konkurrensfördel att erbjuda en kanal för kunden att nå fram med frågor och kunna på svar på sina frågor. Det finns en mängd tjänster på nätet för den som driver företag att skaffa sig olika verktyg och det är minst sagt en djungel man måste ta sig igenom för att hitta rätt. Här på bloggen reder vi ut de vanligaste frågorna och försöker hitta de bästa sätten att kunna driva sitt företag och erbjuda sin kund de bästa lösningar.

Varför vill man som kund ha en bra kundtjänst?

Det enkla svaret är att det eftersom en allt större andel av köptransaktioner inom varor & tjänster sektorn flyttat in i den digitala världen, så behövs också en kundtjänst som ersätter det fysiska bemötandet kunderna fick i den fysiska världen. Många företag finns dessutom bara på nätet, men behöver kunna erbjuda en så nära kontakt med kunden som möjligt. När något går fel med en beställning eller det uppstår oklarheter kring en vara eller tjänst, vill de flesta kunder enkelt kunna reda ut problemet och framför allt känna sig hörda och sedda. Det här kan en bra kundtjänst lösa. Idag är det oerhört viktigt att knyta ett band till kunden och erbjuda en helhetsupplevelse.

Digitala verktyg

Det finns många bra lösningar idag som går att koppla till en försäljningssida. Man kan idag filtrera bort de frågor som uppstår, vilka som har besvarats tidigare. På så vis kan en kund få svar mycket snabbare och bara i undantagsfall behöva prata med en konsumentkontakt på företaget. Genom att använda digitala verktyg kan ett företag betjäna långt fler kunder utan att behöva investera mer pengar. Det gäller bara att veta vilka verktyg man ska använda.