Att sälja fakturor

Ibland kan företagare behöva pengar snabbt och ett sätt kan vara att sälja sina fakturor. Det är ett relativt enkelt koncept och det finns olika aktörer på marknaden som köper fakturor. Det kan dock skilja rätt mycket med hur mycket betalt man får, och det är klokt att se över om det finns andra kostnader.

Varför bör man sälja sina fakturor?

Den som behöver pengar snabbt, kan lida av att faktur blir liggandes obetalda. När man säljer en faktura får man pengarna inom en bestämd tid och behöver alltså inte vänta uppemot 90 dagar för att få pengarna på företagskontot. Det här betyder likvida medel rakt in i företaget, vilket kan vara särskilt viktigt om man är i en utvecklingsfas. Många små fakturor kan i slutänden betyda rätt stora belopp som betydligt tidigare kan användas i företaget. Ibland kan det handla om en missad affärsmöjlighet, för att ekonomin helt enkelt inte fanns då chansen uppenbarade sig.

Nackdelar med att sälja sina fakturor

Det blir naturligtvis en kostnad att sälja sina fakturor, och uppköparen måste få sin del av vinsten. Den som har alla siffror i ordning kan enkelt se om det lönar sig att sälja sina fakturor. När man säljer dem får man inte in lika mycket pengar som det hade inneburit att ha dem kvar. Det här måste ställas emot hur mycket pengar man förlorar på att behöva vänta på att pengarna kommer in i företaget.

Kostnader

Det skiljer sig mellan olika aktörer vilka kostnaderna blir för att sälja sina fakturor. Ett vanligt koncept är att man betalar en viss procent av fakturans summa i avgift. Det kan finnas dolda avgifter så det gäller att inte stirra sig blind på vilken procentsats som en aktör använder. Det är den totala summan som ska dras av från fakturans belopp som är det viktiga.