Vad är en intäksförsäkring?

Den som driver ett företag kan behöva ett basskydd i händelse av att de blir sjuka eller drabbas av en händelse som gör att de inte kan hålla igång sin verksamhet. En intäktsförsäkring ersätter det inkomstbortfall som kan uppstå och ger en ekonomisk trygghet för företagaren. Det finns många olika varianter av intäktsförsäkringar att välja på och den tecknas för ägaren, delägare, eller en annan nyckelperson i ett företag.

Olika försäkringar

Det kan finnas avgörande skillnader mellan olika försäkringar så det gäller att lusläsa avtalet. Ibland kan de till exempel inte gälla då man drabbats av utbrändhet eller stress. Många företagare drabbas av psykiska sjukskrivningar, så då bör intäksförsäkringen gälla för även detta. Ersättningsnivåerna kan variera mellan olika försäkringar och man bör uppfylla vissa kriterier för att kunna ansöka. Även om kriterierna kan skilja mellan olika försäkringsprodukter brukar några vanliga vara exempelvis:

  • Att man är folkbokförd i Sverige
  • Att man är i en ålder mellan 18 och 64 år (men en försäkring kan gälla längre)
  • Att man kan arbeta minst 22 timmar under en period om sex sammanhängande månader vilka

ska vara ihopräknade innan man tecknar försäkringen.

  • Att man är fullt arbetsför då man tar en intäktsförsäkring och detta gäller vid inträdet. Den som är arbetsför räknas kunna utföra sitt arbete utan inskränkningar och har heller inte haft längre sjukskrivningar.

Grundtrygghet för företagare

Många småföretagare är oroliga över sin ekonomi om de plötsligt skulle bli sjuka eller av andra orsaker inte skulle kunna utföra sitt arbete. Ibland hamnar fakturor och skulder i otakt och det är inte alltid som kommuner och landsting kan hjälpa till med det stöd som behövs. Ett plötsligt inkomstbortfall kan drabba den enskilda företagaren hårt och att ha en grundtrygghet kan göra nattsömnen betydligt bättre. Var och en måste naturligtvis själva avgöra om kostnaden för försäkringen uppväger fördelarna, men någon form av grundtrygghet bör alla ha.