Vad är ett företagskonto?

När man vänder sig till en bank för att öppna konton till sitt företag erbjuder de flesta stora banker olika paketlösningar. Här reder vi ut hur det ligger till med företagskonto och bankgiro och tittar närmare på om de behövs eller är onödiga kostnader.

Företagskonton

Det mest grundläggande som paketen brukar innehålla är ett företagskonto som innehåller internetbank, bankgiro och ett par bankkort. Även rådgivning brukar ingå och detta är normalt vad man som företagare kan se som en bra basnivå att börja med. För att fullt ut kunna nyttja olika tilläggstjänster som e-redovisning krävs just ett företagskonto och konstnaden för ett sådant konto kan ligga på runt 1000 kr per år. Många undrar säkert varför ett särskilt företagskonto behövs, och de flesta experter avråder från att använda sitt vanliga brukskonto. Bakgrunden är att med ett företagskonto får man så mycket mer skräddarsydda lösningar och skaffar sig alltså en större kontroll och möjlighet att koppla på nyttiga tjänster i framtiden. Kunder kan även dra sig för att betala in pengar på ett privatkonto och det är inte alltid att lagen tillåter att man blandar ekonomier på det här sättet. Det är därför viktigt att ha full koll på vilka regler som gäller för ens verksamhet och att följa de riktlinjerna. Skatteverket har en bra tjänst som mer detaljerat reder ut vilket konto man bör skaffa i förhållande till sin verksamhet.

Måste man ha bankgiro?

För de flesta verksamheter finns inget krav på detta, men man slipper då uppge sitt banknummer på fakturor. De flesta större företag kan dock kräva detta och har sina egna fastslagna rutiner, för hur de överför pengar. Då kan det vara bra att kunna erbjuda just ett bankgiro. Nackdelen kan vara att det medför en del extrakostnader att göra in- och utbetalningar via bankgiro, så det bör man kolla upp innan man tecknar ett sådant avtal med banken.