Varför är det viktigt med en bra kundtjänst?

Pålitlighet

Om en kund har tillgång till en bra kundtjänst så bygger man upp ett bra förtroende för företaget redan från start. Det känns helt enkelt tryggare att genomföra ett köp av en vara eller tjänst, om man ser att det finns en pålitlig kanal att kunna kommunicera genom om det uppstår frågor.

Viktigare än priset

Enligt många undersökningar väger en bra kundtjänst tyngre än prissättningen. De flesta verkar alltså till och med vara beredda att betala några kronor extra om det erbjuds en bra kundtjänst. Det här utgör en enorm konkurrensfördel gentemot andra företag som saknar en kundtjänst. Möjligheten att snabbt kunna få svar på frågor ligger alltså väldigt högt på konsumenternas önskelista.

En egen röst

Det upplevs mycket mer personligt om ett företag erbjuder en slags röst utåt, eller ansikte om man så vill. En kundtjänst bryter fasaden av tystnad, som ofta omger återförsäljare och leverantörer som helt saknar en kanal till kunderna. Det finns också all möjlighet att skräddarsy hur en kundtjänst ser ut och fungerar på exempelvis en hemsida. Det här kan lyfta ett varumärke oerhört mycket och ge den touch av kundmedvetenhet man behöver. Vi människor vill gärna känna oss förstådda och det är betydligt lättare att kommunicera genom ett verktyg som är anpassat för kundkontakter, än att bara erbjuda en e-postadress.

Kunden har alltid rätt

Det kända uttrycket bär på en hel del sanning. Oavsett om kunden har rätt eller inte, kommer ryktet snabbt att gå om bemötandet upplevts som dåligt. Kan man ge bra service då frågor uppstår kommer de flesta kunder antagligen att få en bra upplevelse och rekommendera företaget för andra möjliga kunder. Till syvende och sist handlar det om hur vi människor fungerar och känner sig kunden sedd och hörd kan man knyta en relation som håller längre framåt i tiden.